Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Розширення сфери дії сертифіката та атестата виробництва

У разі розширення номенклатури (асортименту) продукції або змін в технології виробництва заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це орган сертифікації, подати заявку на розширення асортименту та нову технологічну документацію.

ОС приймає рішення про відбір і ідентифікацію зразків згідно з інструкцією (ІН.03 Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними під час проведення сертифікації продукції) і додаткової оцінки виробництва продукції відповідно до методики (М.10 Порядок сертифікації продукції).

За бажання заявника розширити сферу дії сертифіката на систему управління, він подає заявку на розширення сфери дії сертифікації.

При отриманні позитивних результатів випробувань продукції та додаткової оцінки виробничого процесу або додаткової оцінки системи управління ОС аналізує всі результати і приймає рішення про скасування попереднього сертифіката і надає новий сертифікат або атестат виробництва.

У разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів не допускається, – повинен видаватися новий сертифікат з новим додатком.

Новий сертифікат або атестат виробництва видається з моменту отримання нового номера з реєстру по термін дії сертифіката відповідності виданого раніше.

Наприклад:

Сертифікат відповідності був наданий заявникові на термін з 1 січня 2011 року до 31.12.2011 р.

Новий сертифікат (з розширенням асортименту) може бути надати з моменту отримання номера зі списку на термін дії до 31.12.2011 р.

За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на російській мові з тим же номером і датою видачі, а також його копії на бланках встановленого зразка.


поделиться