Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Підтримка сертифікації та технічний нагляд

В разі, якщо орган сертифікації видав дозвіл на постійне використання знака відповідності або логотипу для сертифікованої продукції ОС повинен періодично проводить оцінки цієї продукції, щоб підтвердити, що вона, як і раніше, відповідає вимогам стандартів.

Періодичне оцінювання використання знака відповідності здійснюється за допомогою технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід'ємною частиною робіт із сертифікації.

Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифікату відповідності згідно до ліцензійних угод за програмою технічного нагляду.

Обсяг, порядок і періодичність нагляду встановлюються ОС під час проведення сертифікації та регламентується програмою технічного нагляду, яка розробляється органом сертифікації й затверджується керівником органу або особою, яка його заміщає.

В разі, якщо орган сертифікації при проведенні технічного нагляду НЕ виявив недоліків, які можуть призвести до випуску невідповідної продукції він підтверджує, що продукція і далі відповідає вимогам стандартів.

За позитивних результатів технічного нагляду комісія ОС складає:

- Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією ;

- Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом .


поделиться