Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Отримання сертифікату або атестату виробництва

Орган сертифікації визначає умови надання, підтримки сертифікації, розширення її галузі, а також умови, за яких дію сертифікації можна призупинити або скасувати.

Орган сертифікації повинен визначати процедури:

- Надання, підтримку, скасування та, за необхідності, призупинення дії сертифіката;

- Розширення або контрактура сфери дії сертифіката;

- Проведення повторної оцінки в разі внесення істотних змін до конструкції або характеристик продукції, або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифіковано продукцію, або ж змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також в разі надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам , підтвердженим при сертифікації.

Процес сертифікації продукції та послуг, сертифікації систем екологічного управління, атестації виробництва складається з наступних етапів робіт:

- Прийом і розгляд заявок на сертифікацію;

- Проведення попередньої оцінки;

- Організація і проведення остаточної перевірки та оцінки виробництва;

- Оформлення та ведення документації по заявках на сертифікацію продукції, в тому числі видача сертифікатів (атестатів виробництва);

- Прийняття рішень щодо скасування, призупинення або відновлення дії виданих сертифікатів (атестатів виробництва);

- Планування і проведення технічного нагляду;

- Прийняття апеляцій до розгляду.

Надання сертифіката або атестата виробництва - процес, який завершує процес сертифікації.

Видача сертифікатів відповідності здійснюється органом сертифікації. Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

Сертифікати відповідності на продукцію, додатки до них і копії зазначених документів, які видаються заявникам органом сертифікації в системі сертифікації, оформляються на бланках.


поделиться