Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Маркування НАЦІОНАЛЬНИМ ЗНАКОМ відповідності при добровільній сертифікації

В Україні існує три форми національного знака відповідності (трилисника).

1. Відповідно до п. 2.1 ДСТУ 2296-93 «Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування» для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, які передбачені чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію, передбачено зображення знака відповідності згідно малюнку 1 ДСТУ 2296-93. Знак відповідності має форму кола, всередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

2. Відповідно до п. 2.1 ДСТУ 2296-93 «Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування» для продукції, сертифікованої на добровільних засадах за ініціативою виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції на відповідність будь-яким заявленим вимогам, що поширюються на дану продукцію, передбачено зображення знака відповідності згідно малюнка 2 ДСТУ 2296-93. Знак відповідності має форму квадрата із закругленими кутами, всередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Позначення (код) органу з сертифікації, яким було проведено сертифікацію продукції (якщо робота була виконана нашим органом, то це «066»), наносять під графічним зображенням знака відповідності.

3. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правилами умов його нанесення», по ст. 29 Закону України «Про технічні регламенти та оцінки відповідності» затверджено опис і правила застосування національного знака відповідності технічним регламентам. Цей знак відповідності має форму, ідентичну формі національного знака відповідності по ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування», крім однієї відмінності, а саме: в розриві основного кола на 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Тобто знак відповідності має форму незамкнутого з правого боку основного кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва. Відповідно до роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.02.2017 року за форматом ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності, в якому зазначається, що «Порядком формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій», затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 10.02.2016 № 224, визначено, що формат ідентифікаційного номера органу з оцінки відповідності - UA.TR.YYY, де: UA-умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення органу з оцінки відповідності, який призначений на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - порядковий номер органу з оцінки відповідності. У разі нанесення на продукцію ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності, такий номер повинен бути нанесений в форматі, передбаченому Порядком формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій і відповідно до відповідним рішенням про призначення. Тобто в разі залучення до оцінки відповідності нашого органу формат ідентифікаційного номера органу з оцінки відповідності - UA.TR.060. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом (включно із застосуванням голограми), що забезпечує його чіткість і розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов і місця його нанесення, але не може бути менше 5 мілліметров. Більш детальну інформацію можна отримати в зазначених вище Постановах Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ДСТУ 2296-93 регулюються форма, розміри, технічні вимоги, а також правила застосування національного знака відповідності, при сертифікації продукції, процесів, послуг в Державній системі сертифікації (колишня УкрСЕПРО).

Виробник (або уповноважена ним особа), який провів сертифікацію власної продукції і отримав сертифікат відповідності, має право на використання знака відповідності або інших допустимих вказівок на наявність сертифікату відповідності в рекламних та інших цілях, які не суперечать чинному законодавству і не вводять в оману споживача щодо сертифікованого статусу.

Право на використання знака відповідності надається заявнику на підставі укладенї ліцензійної угоди. Якщо заявник сертифікації є не виробником продукції, а уповноваженою організацією, що діє від його імені на підставі довіреності, то обов'язок виконання вимог по маркування покладається на нього.

Три (середня і дві бічні) вершини трилисника (з внутрішніми кутами 30 градусів) розміщені у верхній частині уявнго вписаного кола з радіусом, що становить 0,7 радіуса основного кола, а четверта (з внутрішнім кутом 80 градусів) - у нижній частині. Середня вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, дві бічні - розміщені симетрично під кутом 15 градусів до горизонтальної лінії, що проходить через його центр. Четверта (нижня) вершина знаходиться на відстані 0,6 радіуса основного кола на вертикальній лінії, що проходить через його центр.

На середині прямої, що поєднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний центр трилисника, з якого виходять шість променів. Чотири з них з'єднують цю точку з вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових ліній кута, створеного середньою вершиною, з горизонтальною лінією, що проходить через центр уявного кола. Площини трикутників трилисника зліва від променів, які з'єднують його центр з бічними і середньої вершинами, мають той же колір, що і зображення знака. Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Товщина ліній трилисника - 0,01 радіуса кола. Товщина лінії кола - 0,05 радіуса кола.

Зображення знака відповідності може бути пласким або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Знак відповідності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживача про те, що продукція сертифікована відповідно до правил Системи. Являє собою трилисник національного знака відповідності в завершеному квадраті.

Якщо сертифікат отриманий в добровільному порядку - використовується знак

Під знаком проставляється номер органу з сертифікації, який видав сертифікат.


поделиться