Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Маркування СЄ - Ваша перепустка на європейський ринок

Євросоюз є найбільшим блоком європейських країн. Метою Євросоюзу було створення сприятливих умов для відновлення економік країн після Другої світової війни.

При розробках принципів Євросоюзу було враховано невдалий досвід об'єднання, утвореного після Першої світової війни.

Початком створення Євросоюзу прийнято вважати створення вугільного і металургійного спільнот в 1951 році. До 1980 року членами Євросоюзу було усунуто більшість бар'єрів обмежують вільне переміщення товарів всередині союзу.

З тих пір члени Євросоюзу працюють над гармонізацією власних «бізнесових культур», включаючи податки, закони, безпеку, охорону здоров'я і навколишнього середовища. У 1994 році Євросоюз і Європейська Асоціація вільної торгівлі (EFTA) об'єдналися задля створення Європейського економічного простору (EEA), який є найбільшим економічним регіоном в світі. У цей союз входять такі країни як Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія і з нещодавна Чеська республіка, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Кіпр, Словаччина, Угорщина.

Введення СЄ маркування було направлено на те, що б при відсутності технічних бар'єрів всередині союзу виробник гарантував кожному споживачеві в Євросоюзі, що товар, вироблений будь-де в світі, відповідає вимогам щодо захисту здоров'я, безпеки та навколишнього середовища країн членів ЄС.

Знак СЄ маркування це абревіатура від "Confomite Europeenne". За позначенням СЄ стоїть важлива інформація, яка є, таким собі паспортом, що дозволяє вільно переміщати товар на території Євросоюзу.

СЄ-маркування говорить мільйонам європейців про те, що виробник, незалежно від його місцезнаходження, вжив усіх заходів і приймає на себе відповідальність за те, що його товар відповідає вимогам щодо захисту безпеки, здоров'я і екології чинним в Євросоюзі. Слід звернути увагу, що знак СЄ не гарантує якості виробу в його широкому розумінні.

Порядок застосування знака СЄ встановлюється Європейськими законами - Директивами. Директива - це документ, який встановлює необхідний рівень безпеки для товарів на всій території ЄС. Директиви містять загальні вимоги, які повинні бути забезпечені виробником при проектуванні та виробництві товарів, так само, як загальні вимоги до супровідної документації. Кожна з країн ЄС приймає Директиви в якості національних законів, як правило, без змін і доповнень. Директиви стосуються майже всіх типів товарів, від іграшок, будівельних матеріалів або газових приладів до приладів інформаційних технологій і складних медичних пристроїв.

Багато Директив, що стосуються продукції, в даний час знаходяться в стані переробки та гармонізації.

В Україні приймаються закони, аналогічні Директивам - так звані «Технічні регламенти». Порядок впровадження Технічних регламентів в Україні дозволить українським виробникам перейти на нове законодавче поле поступово. Якийсь час обидві системи сертифікації - існуюча і та, що впроваджується, існуватимуть одночасно.

Таким чином: маркування СЄ - це декларація виробника, про те, що виріб відповідає всім вимогам Директив. Для більшості виробів, які продаються на ринку Євросоюзу, маркування їх знаком СЄ є обов'язковим.

Директиви встановлюють тільки загальний підхід в забезпеченні безпеки. Так, Директива по Електромагнітнії сумісності була розроблена для забезпечення мінімального рівня захисту від можливості виникнення небезпечної ситуації. Ця Директива містить лише загальні вимоги щодо захисту людини або обладнання. Конкретні вимоги щодо захисту викладаються у відповідних стандартах, які постійно еволюціонують. Ці стандарти містять всі аспекти вимог, виконання яких гарантує відповідність Директиві.

Європейські норми (EN) або стандарти містять вимоги до продукції, виконання яких забезпечує відповідність загальним вимогам, викладеним в Директивах. Євронорми є гармонізованими стандартами, прийнятими всіма країнами Євросоюзу і тому забезпечують єдиний підхід в європейській системі відповідності. Як правило, Євронорми базуються на міжнародних стандартах ISO.

В тому випадку, якщо існує європейський стандарт, що поширюється на продукцію, доцільно враховувати вимоги цього стандарту. Директиви не забороняють використання інших - не євростандартів, але їх застосування не може гарантувати, що виріб буде визнано невідповідним Директиві. Тільки застосування ЕвроНорм може гарантувати впевненість, що вжито всіх заходів для виконання відповідності Директиві.

Іншими словами, Директиви містять цілі, які необхідно досягти, а стандарти, будучи технічними правилами, містять вказівку на шляху досягнення цих цілей.

При проектуванні і виготовленні продукції необхідно розглядати Директиви і стандарти спільно, так як це рекомендується Європейським Центром із стандартизації.

Основна мета СЄ маркування це:

 • показати, що товар відповідає основним вимогам Директив;
 • дозволяє виставляти товар на ринку для продажу і забезпечує вільне переміщення товарів на ринку Євросоюзу;
 • дозволяє органам влади не пропускати неякісний товар через митницю і відкликати його з ринку Євросоюзу.

У той же час СЄ маркування:

 • не є маркуванням про сертифікацію третьою стороною;
 • не є рекламним знаком або інструментом просування на ринок;
 • не є знаком якості;
 • не відноситься до окремих компонентів виробів;

Слід врахувати, що всі вимоги Директив і стандартів поширюються також і на вживане та/або відновлене обладнання.

СЄ маркування, - це декларація про відповідність і повинна слідувати за наступними діями:

 • відповідна директива прочитана і повністю зрозуміла виробником;
 • схема сертифікації обрана відповідно до умов встановлених Директивами;
 • визначено клас товару, від цього залежить необхідність проведення випробувань і підтвердження якості третьою стороною;
 • враховані вимоги Європейських стандартів (якщо обраний такий шлях підтвердження відповідності);
 • підприємство-виробник, або агент цього підприємства, що знаходиться в Європі, задекларував відповідність виробу вимогам Директив.

Декларація про відповідність, - це написана декларація, яка містить заяву про відповідність виробу Директивам. Декларацію слід вкладати в упаковку з кожним виробом (для дрібних товарів допускається вкладати одну декларацію на одне вантажне місце, наприклад, на ящик). Майстер-копія декларації повинна зберігатися у декларанта та бути доступною протягом 10 років після закінчення виробництва.

Зміст декларації:

 • найменування та адреса виробника;
 • найменування та адреса авторизованого представника;
 • найменування та індекс застосованої Директиви;
 • найменування та індекси застосованих стандартів (за необхідності);
 • власне, заява про відповідність Директиві;
 • підпис виробника або авторизованого представника;
 • дата випуску.

Детальний опис декларації наведено в Додатку С до будь-якої Директиві.

За винятком тих випадків, коли виробник може самодекларувати відповідність продукції Директивам, виробник повинен отримати сертифікат відповідності від третьої сторони - нотифікованим в Євросоюзі органом. Незважаючи на те, що такий шлях не є обов'язковим для більшості типів товарів, для складних машин він все ж найкращий.

Сертифікація є найкращим шляхом для отримання впевненості у відповідності до Директиви технічно складних машин, і в тих випадках, коли немає відповідних гармонізованих стандартів на виріб або не всі частини стандарту можуть бути застосовані.

Звіти про випробування, виконані нотифікованими випробувальними лабораторіями можуть використовуватися як аргумент підтвердження відповідності виробу вимогам стандартів.

Ті виробники, які використовують самодекларації, можуть зіткнутися з такими проблемами:

 • СЄ маркування присвоєне з порушеннями Директив;
 • декларація про відповідність є неповною або заповнена з порушеннями;
 • технічне досьє не укомплектоване;
 • неочевидні властивості виробу, прикладом, електромагнітна сумісність, викликають недовіру у покупців і невпевненість у постачальників;
 • труднощі у врегулюванні заяв покупців про невідповідність продукції вимогам Директив в зв'язку з відсутністю доказової бази.

Відповідальність за нанесення СЄ маркування лежить виключно на постачальника, який повинен бути повністю впевнений у відповідності виробу вимогам Директив.

СЄ маркування повинно бути нанесена безпосередньо на виріб або, якщо це неможливо, на упаковку. СЄ маркування повинно містити абревіатуру «СЄ» в наступному зображенні:

СЄ

Якщо СЄ маркування зменшується або збільшується - пропорції повинні дотримуватися. Маркування повинно розташовуватися вертикально і не може бути менше 5 мм.

У разі виявлення факту неправомірного маркування товару знаком СЄ державні органи зобов'язують виробника вилучити товар з ринку до усунення виявленої невідповідності, а в разі повторного виявлення невідповідності, товар повністю видаляється з ринку Євросоюзу і вживаються заходи щодо недопущення цього товару на ринок надалі. Відомості про виявлення невідповідності направляються в усі країни Євросоюзу.

На відміну від європейської - українська система менш демократична, але більш прозора, в чому зізнаються і деякі європейські експерти.

В даний час в Україні видано Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Цей перелік іноді переглядається, але не часто. Перелік опублікований і доступний, в тому числі в Інтернеті. Обов'язковій сертифікації підлягають 39 груп товарів. До слова, в порівнянні з Російським, цей перелік досить скромний.

У європейській системі діє 59 директив і заше за однією Директивою 98/37/ЄС опублікований список з 512 стандартів. Як правило, на один виріб поширюється дві - три Директиви. Лишень сама процедура вибору Директив і стандартів, що відносяться до того чи іншого виробу, вже видається не простим завданням! Справа в тому, що в європейській системі сертифікації немає чіткої відповідності: виріб -> директива -> стандарт.

В українській-же системі в згаданому Переліку визначено як перелік груп виробів, так і перелік стандартів вимоги, яких є обов'язковими для цих груп.

З цього переліку будь-який фахівець може без залучення уповноваженого органу самостійно визначити, чи підлягає продукція обов'язковій сертифікації і, якщо підлягає, то вимоги яких стандартів повинні бути дотримані.

В який бік не відрізнялася б наша система сертифікації, в кращий або в гірший, але при поставці товарів до Європи українські постачальники повинні дотримуватись законів Європейського союзу.

Рамковий договір №2-PR-011 -19 від 21.03.2019

Рамковий договір №2-PR-012-19 від 21.03.2019


поделиться