Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції

ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Система управління навколишнім середовищем ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT, ISO 14001: 2015, ISO 14001: 2004, IDT)

Що таке ДСТУ ISO 14001: 2015?

Під ДСТУ ISO 14001 розуміють національний стандарт щодо створення системи екологічного менеджменту, розроблений з метою впровадження на підприємстві для зведення до мінімуму негативного впливу діяльності організації на навколишнє середовище, дотримання законів, правил та інших вимог, орієнтованих на збереження екології.

Що дає наявність сертифіката ДСТУ ISO 14001:2015 Вашій компанії?

Ваша компанія отримує:

 • поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
 • поліпшення взаємодії з постачальниками і споживачами;
 • вдосконалення управління витратами;
 • використання додаткових можливостей запобігання розвитку надзвичайних екологічних ситуацій і аварій на підприємстві;
 • систематичне зниження виробничих і експлуатаційних витрат, раціональніше використання сировини, енергії та інших видів ресурсів, зменшення витрат, пов'язаних з впливом підприємства на навколишнє середовище.

ТОВ НВП "Міжнародні стандарти і системи" здійснює сертифікацію систем управління за такими видами економічної діяльності:

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
 • Добувна промисловість;
 • Переробна промисловість;
 • Текстильна промисловість, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
 • Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 • Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
 • Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність;
 • Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
 • Хімічне виробництво;
 • Виробництво гумових та пластмасових виробів;
 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;
 • Машинобудування;
 • Виробництво електричного та електронного устаткування;
 • Виробництво транспортних засобів та устаткування;
 • Інші галузі промисловості;
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
 • Будівництво;
 • Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • Діяльність готелів та ресторанів;
 • Діяльність транспорту та зв'язку;
 • Фінансова діяльність;
 • Страхування;
 • Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям;
 • Державне управління;
 • Освіта;
 • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
 • Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту;
 • Діяльність домашніх господарств.

(Наказ про призначення на виконання робіт з сертифікації Міністерства економічного розвитку України № 926 від 04.08.2014 р.)


поделиться