Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції

ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Система управління гігієною та безпекою праці ДСТУ ISO 18001:2010 (ISO 18001:2007, IDT)

Що таке ДСТУ ISO 18001: 2010?

Під ДСТУ ISO 18001 розуміють національний стандарт, розроблений з метою впровадження підприємствами для того, щоб забезпечити можливість управляти ризиками виникають в області професійної гігієни та охорони праці. Вимоги стандартів серії ДСТУ OHSAS 18000 відносяться саме до охорони праці, а не до безпеки продукції або послуг компанії.

Що дає наявність сертифіката ДСТУ ISO 18001: 2010 Вашій компанії?

Ваша компанія отримує:

 • Зменшення кількості випадків заподіяння шкоди персоналу за рахунок мінімізації та контролю за небезпечними виробничими факторами на робочих місцях.
 • Зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків.
 • Поліпшення мотивації персоналу за рахунок задоволення зростаючих очікувань ваших співробітників.
 • Зменшення матеріальних втрат, які виникають через нещасні випадки і простої виробництва.
 • Забезпечення відповідності діяльності законодавству в області здоров'я та безпеки на виробництві.
 • Поліпшення іміджу організації.

ТОВ НВП "Міжнародні стандарти і системи" здійснює сертифікацію систем управління за такими видами економічної діяльності:

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
 • Добувна промисловість;
 • Переробна промисловість;
 • Текстильна промисловість виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
 • Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 • Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
 • Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність;
 • Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
 • Хімічне виробництво;
 • Виробництво гумових та пластмасових виробів;
 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;
 • Машинобудування;
 • Виробництво електричного та електронного устаткування;
 • Виробництво транспортних засобів та устаткування;
 • Інші галузі промисловості;
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
 • Будівництво;
 • Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • Діяльність готелів та ресторанів;
 • Діяльність транспорту та зв'язку;
 • Фінансова діяльність;
 • Страхування;
 • Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям;
 • Державне управління;
 • Освіта;
 • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
 • Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту;
 • Діяльність домашніх господарств.

(Наказ про призначення на виконання робіт з сертифікації Міністерства економічного розвитку України № 926 від 04.08.2014 р.)


поделиться