Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції

ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Система управління безпекою харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT)

Що таке ДСТУ ISO 22000: 2007?

Під ДСТУ ISO 22000 розуміють національний стандарт, який встановлює вимоги до організацій, які беруть участь в ланцюзі виробництва і споживання харчових продуктів, розроблену з метою впровадження підприємствами для того, щоб продемонструвати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати, що кінцеві продукти, згідно їх призначенням, є безпечними для споживачів.

Що дає наявність сертифіката ДСТУ ISO 22000: 2007 Вашій компанії?

Ваша компанія отримує:

 • документальне підтвердження безпеки виробництва продукції;
 • можливість виходу підприємства на міжнародні ринки;
 • переваги при участі в тендерах;
 • підвищення довіри споживачів до вашої продукції, та, внаслідок, підвищення конкурентоспроможності продукції.

ТОВ НВП "Міжнародні стандарти і системи" здійснює сертифікацію систем управління за такими видами економічної діяльності:

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
 • Добувна промисловість;
 • Переробна промисловість;
 • Текстильна промисловість виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
 • Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 • Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
 • Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність;
 • Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
 • Хімічне виробництво;
 • Виробництво гумових та пластмасових виробів;
 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;
 • Машинобудування;
 • Виробництво електричного та електронного устаткування;
 • Виробництво транспортних засобів та устаткування;
 • Інші галузі промисловості;
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
 • Будівництво;
 • Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • Діяльність готелів та ресторанів;
 • Діяльність транспорту та зв'язку;
 • Фінансова діяльність;
 • Страхування;
 • Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям;
 • Державне управління;
 • Освіта;
 • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
 • Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту;
 • Діяльність домашніх господарств.

(Наказ про призначення на виконання робіт з сертифікації Міністерства економічного розвитку України № 926 від 04.08.2014 р.) < / p>


поделиться