Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції

ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Що таке ДСТУ ISO 9001:2015?

Під ДСТУ ISO 9001 розуміють національний стандарт, розроблений з метою впровадження підприємствами для того, щоб системно управляти підприємством та вдосконалювати якість продукції, що випускається (виконуваних робіт / послуг, що надаються), а також демонструвати стабільність цієї якості всім зацікавленим особам шляхом сертифікації.

Що дає наявність сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 Вашій компанії?

Ваша компанія отримує:

 • Вигідну конкурентну перевагу при участі у виставках, тендерах або торгах;
 • Привабливість для інвесторів;
 • Підвищення якості продукції та послуг, що надаються;
 • Оптимізований документообіг;
 • Значне зниження рівня браку;
 • Можливість знайти нові ринки збуту, в тому числі і міжнародні;
 • Довіра з боку постачальників і клієнтів;
 • Додатковий "козир" в рекламі.

ТОВ НВП "Міжнародні стандарти і системи" здійснює сертифікацію систем управління за такими видами економічної діяльності:

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
 • Добувна промисловість;
 • Переробна промисловість;
 • Текстильна промисловість, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
 • Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 • Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
 • Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність;
 • Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
 • Хімічне виробництво;
 • Виробництво гумових та пластмасових виробів;
 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;
 • Машинобудування;
 • Виробництво електричного та електронного устаткування;
 • Виробництво транспортних засобів та устаткування;
 • Інші галузі промисловості;
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
 • Будівництво;
 • Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • Діяльність готелів та ресторанів;
 • Діяльність транспорту та зв'язку;
 • Фінансова діяльність;
 • Страхування;
 • Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям;
 • Державне управління;
 • Освіта;
 • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
 • Надання комунальних та індивідуальних послуг;
 • Діяльність у сфері культури та спорту;
 • Діяльність домашніх господарств.

(Наказ про призначення на виконання робіт з сертифікації Міністерства економічного розвитку України № 205 від 24.02.2014 р.)


поделиться