Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Сертификация систем управления

Система управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2008, IDT)

Під ДСТУ ISO 9001 розуміють національний стандарт, розроблений з метою впровадження підприємствами для того, щоб системно керувати підприємством та вдосконалювати якість продукції, що випускається (виконуваних робіт / послуг, що надаються), а також демонструвати стабільність цієї якості всім зацікавленим особам шляхом сертифікації.

Докладніше...

Система управління навколишнім середовищем ДСТУ ISO 14001: 2015

ДСТУ ISO 14001   це національний стандарт щодо створення системи екологічного менеджменту, розроблений з метою впровадження на підприємстві для зведення до мінімуму негативного впливу діяльності організації на навколишнє середовище, дотримання законів, правил та інших вимог, орієнтованих на збереження екології.

Докладніше...

Система управління гігієною та безпекою праці ДСТУ ISO 18001: 2010 (ISO 18001:2007, IDT)

Під ДСТУ ISO 18001 розуміють національний стандарт, розроблений з метою впровадження підприємствами для того, щоб забезпечити можливість керувати ризиками, які виникають в області професійної гігієни та охорони праці. Вимоги стандартів серії ДСТУ OHSAS 18000 відносяться саме до охорони праці, а не до безпеки продукції або послуг компанії.

Докладніше...

Система управління безпекою харчових продуктів ДСТУ ISO 22000: 2007 (ISO 22000:2005, IDT)

Під ДСТУ ISO 22000 розуміють національний стандарт, який встановлює вимоги до організацій, які беруть участь в ланцюзі виробництва і споживання харчових продуктів, розроблений з метою впровадження підприємствами для того, щоб продемонструвати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати, що кінцеві продукти, відповідно до їх призначення, є безпечними для споживачів.

Докладніше...


поделиться