Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Порядок проведення робіт з підтвердження відповідності

Роботи з підтвердження відповідності за всіма модулями починаються з оформлення заявки

У заявці на сертифікацію заявник дає ОС письмову гарантію в тому, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим призначеним органам.

Заявка має містити:

- Назву та адресу виробника, а якщо заявку подає повноважний представник, – додатково також і його назву, адресу й документ про надання повноважень;

- Письмове підтвердження про те, що така ж заявка не була подана в будь-якого іншого призначеного органу.

Перед тим, як приступити до оцінки, ООС призначає наказом комісію.

Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попередньої оцінки заявки.

Технічна документація, що додається до заявки, повинна містити:

- Загальний опис виробу (проспекти);

- Вказівки з монтажу і експлуатації;

- Складальні креслення:

- Описи й пояснення до креслень, схем, що стосуються функціонування виробу;

- Список стандартів з переліку національних стандартів і описання рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;

- Результати проектних розрахунків, випробувань;

- Протоколи випробувань продукції.

- Документи, що підтверджують безпеку використовуваних матеріалів, покриттів і ущільнювачів при експлуатації опалювального обладнання (за необхідності), або письмові гарантії виробника;

- Право на використовувані матеріали і комплектуючі вироби, які можуть впливати на показники, сертифікуються;

В разі потреби до складу технічної документації можуть входити наступні елементи:

- Атестати на обладнання, що застосовується в складі приладів;

- Атестати і сертифікати на технологію виготовлення і (або) контролю або поточного контролю виробів.

- Технічні умови, зареєстровані в встановленому порядку (при їх наявності);

- Доручення заявника його повноважному представнику, що є резидентом України, забезпечувати роботи, пов'язані з сертифікацією заявленого обладнання, від імені заявника, відповідним чином оформлені (за необхідності) - для іноземного виробника.

Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа.

Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, та повинен взаємодіяти з ОС безпосередньо сам або через своїх повноважних представників або постачальників, які є резидентами України.

В двох останніх випадках представник діє на підставі належним чином юридично оформленого доручення від підприємства-виробника, в якому наведено обсяг його прав і повноважень.

Після надання заявником технічної документації виконавчий член комісії складає план виробництва дій із оцінки.

На підставі позитивного розгляду заявки комісія готує та подає на розгляд і підпис керівнику ОС

- Два примірники договору на проведення робіт із сертифікації

- два примірники рахунки на передоплату підписаних бухгалтером (або іншим уповноваженим працівником);

- Рішення по заявці на проведення оцінки відповідності продукції згідно з правилами (порядків) сертифікації конкретних видів продукції, оцінки відповідності продукції

За позитивних результатів аналізу заявки член виконавчого комісії ОС визначає:

- Схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою відповідно до правил (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;

- Показники для проведення сертифікаційних випробувань і нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитися сертифікаційні випробування;

- Акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;

- Кількість зразків, їх складові частини і матеріали (при необхідності) для випробувань і правила їх відбору;

- Організацію, яка буде здійснювати технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

- Узгоджені терміни проведення окремих видів робіт.

Ці дані вносяться в рішення по заявці.

Згідно заявки і наданої технічної документації, визначеної схеми (моделі) проведення робіт з оцінки відповідності та затвердження керівником ООС рішення по заявці, члені виконавчої комісії складають акт експертизи технічної документації

Згідно з результатами і аналізу протоколу випробувань зразка заявленої продукції глава виконавчої комісії оформляє звіт про результати оцінки

Після ознайомлення зі звітом керівник ОС складає рішення про можливість чи можливість видачі сертифіката відповідності (перевірки типу / проекту). Це стосується всіх схем (моделей) оцінки відповідності продукції та модулів оцінки відповідності, крім модулів А і АА, в цьому випадку керівник ОС складає рішення за результатами оцінки.


поделиться